เงื่อนไขและข้อกำหนด

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนทำการลงทะเบียน โดยCrown88tจะถือว่าท่านยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกำหนด,กฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด,กฎระเบียบและนโยบายต่างๆได้จากประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

 • เมื่อลงทะเบียนกับCrown88t ลูกค้าต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ห้ามลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งบัญชีบนเว็บไซต์Crown88t หากมีการตรวจพบว่าท่านมีการใช้งานมากกว่า 1บัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีทั้งหมดของท่านทันที
 • บัญชีบนเว็บไซต์ของเราสามารถใช้ได้โดยเจ้าของเท่านั้น ห้ามโอนข้อมูลการลงทะเบียนกับ Crown88t ไปยังบุคคลที่สาม
 • ระหว่างการใช้บริการ ผู้เล่นเกมจะต้องไม่ใช้ข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นบนซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม หากมีการตรวจพบการละเมิดดังกล่าว ผู้เล่นจะถูกระงับบัญชีและเงินรางวัลจะถูกริบทันที
 • ผู้เล่นจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เล่นเกมคาสิโน ด้วยเงินจริง และจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้ทำการฝากเงิน ผ่านการโอนหรือแจ้งผ่านทางข้อความต่างๆ โดยจะยึดข้อมูลช่วงระยะเวลาของการทำธุรกรรมนั้นๆเป็นหลักฐานในการอ้างอิง
 • คำขอการฝากหรือถอนเงินทั้งหมดจะดำเนินการตามลำดับคำขอเท่านั้น
 • ผู้เล่นที่ทำการฝากเงินผ่านระบบแล้ว จะต้องทำยอดเทิร์นอย่างน้อย 1 เท่าก่อนที่จะถอนเงินออกจากระบบได้
 • สำหรับผู้เล่นที่ถูกตัดสินว่าทำการโกงจากการเดิมพันต่างๆ จะถูกระงับสิทธิ์และระงับการทำธุรกรรมต่างๆทั้งหมด
 • ผู้เล่นยินยอมที่จะให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ,ชื่อเล่น,เงินรางวัล) เพื่อใช้ในการโปรโมทและการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดของCrown88t
 • โบนัสคาสิโนบน Crown88t จะมอบให้สำหรับผู้เล่นที่ทำการฝากเงินผ่านระบบแล้วเท่านั้น
 • การใช้วิธีการทุจริตหรือข้อผิดพลาดของระบบเพื่อให้ได้รับโบนัสใดๆ ผู้เล่นจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลต่างๆทั้งหมด
 • การใช้โปรแกรมอื่นใดก็ตาม เพื่อช่วยในการคำนวณโบนัส ผู้เล่นจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานในระบบโดยสมบูรณ์
 • Crown88t จะทำการระงับใช้ระบบของผู้เล่นชั่วคราวและจะตรวจสอบบัญชีการธุรกรรมของผู้เล่น หากพบว่ามีวิธีการเล่นเกมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยเกิดขึ้น ทั้งนี้Crown88t ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ / หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ทางCrown88t ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อยุติ การยื่นรายงานข้อพิพาทใดๆจะต้องทำเป็นหนังสือ ,ระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท และส่งอีเมลมาที่ เท่านั้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกเป็นอย่างมากและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบและยุติข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด
 • Crown88t จะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยุติธรรมและรวดเร็วโดยจะอาศัยข้อมูลบันทึกการเดิมพันและการดำเนินธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังทั้งหมด ทั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง
 • สมาชิกจะต้องทำการเปิดบัญชีเพื่อทำการเดิมพันกับ Crown88t เพียงแค่บัญชีเดียว โดยจำกัด1ผู้เล่นต่อ1บัญชีต่อ1 IP address(อุปกรณ์)เท่านั้น หากพบว่าสมาชิกละเมิดข้อกำหนดข้างต้นนี้ ทางCrown88t ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาระงับบัญชีทั้งหมดที่มีกับCrown88t รวมถึงการฝากเงิน / เงินชนะ / เงินโบนัสที่ผู้เล่นมีทั้งหมด
 • การวางเดิมพัน
 • 18.1. เกมการเดิมพันทั้งหมดบนเว็บไซด์ของเราอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของเครือข่ายเกมนั้นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆการเดิมพันในรอบนั้นๆจะเป็นโมฆะ รวมถึงระบบการเล่นเกมของ Crown88tด้วยเช่นกัน หากเกิดข้อผิดพลาดทางCrown88t ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันใดๆได้ทั้งหมด
  18.2. กฎระเบียบอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ Crown88t มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการวางเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ